Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Program Bon na innowacje

Usługa umożliwia formalne potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Programu Bon na innowacje w odpowiedzi na ogłoszenie na konkurs. Usługa może być wykorzystywana również do formalnego potwierdzenia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Programu Bon na innowacje w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnień (poprawy) wniosku.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Usługa przeznaczona jest dla Wnioskodawców Programu Bon na innowacje, którzy złożyli
wniosek o udzielenie wsparcia poprzez zarejestrowanie go za pośrednictwem Generatora
Wniosków. Użytkownik portalu ePUAP reprezentujący Wnioskodawcę musi dysponować
bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub posiadać profil zaufany ePUAP.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    brak
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie wniosku w ramach programu/otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Program Bon na innowacje
Podobne usługi  

Program Bon na innowacje

Usługa umożliwia formalne potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Programu Bon na innowacje w odpowiedzi na ogłoszenie na konkurs. Usługa może być wykorzystywana również do formalnego potwierdzenia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Programu Bon na innowacje w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnień (poprawy) wniosku.