Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zaświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadane uprawnienia do kierowania pojazdem.
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadane uprawnienia do kierowania pojazdem, zaświadczenie można odebrać osobiście lub może być doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania

Kogo dotyczy  

Obywatel

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadane uprawnienia
 • Dowód wpłaty lub oryginał przelewu
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Opłaty  

17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od jego doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie zaświadczenia lub postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie zaświadczenia lub postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zaświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem
  Podobne usługi  

  Zaświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadane uprawnienia do kierowania pojazdem.
  Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadane uprawnienia do kierowania pojazdem, zaświadczenie można odebrać osobiście lub może być doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).