Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przedłużenie, wymiana lub wydanie wtórnika legitymacji instruktora nauki jazdy

Przedłużenie uprawnień, wymiana dokumentu lub wydanie wtórnika legitymacji

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta właściwy ze względu na adres zamieszkania instruktora

Kogo dotyczy  

Instruktora

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1) wniosek o przedłużenie legitymacji
 • 2) wniosek o wymianę legitymacji
 • 3) wniosek o wydanie wtórnika legitymacji
Czas realizacji  

Niezwłocznie, najpóźniej Do 7 dni

Opłaty  

Nie podlega opłacie, z wyłączeniem opłaty za pełnomocnictwo

Tryb odwoławczy  

W przypadku odmowy załatwienia sprawy stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 30 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o odmowie załatwienia sprawy.

Rezultat realizacji usługi  

Przedłużenie uprawnień lub wymiana legitymacji lub wydanie wtórnika legitymacji, zmiana rejestrów

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Przedłużenie uprawnień, wymiana legitymacji lub wydanie wtórnika legitymacji lub zmiana w rejestrze

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • wymiana legitymacji lub wydanie wtórnika legitymacji lub zmiana w rejestrze
 • przedłużenie uprawnień
 • Przedłużenie, wymiana lub wydanie wtórnika legitymacji instruktora nauki jazdy

  Przedłużenie uprawnień, wymiana dokumentu lub wydanie wtórnika legitymacji