Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia o posiadanych licencjach, zezwoleniach i świadectwach kwalifikacji dot. wykonywania transportu drogowego

Usuga umożliwia złożenie wniosku o wystawienie zaświadczenia dotyczącego posiadanych licencji, zezwoleń i świadectw kwalifikacji dot. wykonywania transportu drogowego.
W/w zaświadczenie można odebrać osobiście lub może być doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Kogo dotyczy  

Wnioskodawca

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Podanie o wydanie zaświadczenia wraz z opłatą skarbową.
Czas realizacji  

7 dni od daty złożenie podania.

Opłaty  

Opłata skarbowa: 17zł za wydanie zaświadczenia.

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji - w przypadku decyzji pozytywnej wydanie zaświadczenia o posiadanych licencjach, zezwoleniach i świadectwach kwalifikacji dot. wykonywania transportu drogowego

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Zaświadczenia o posiadanych licencjach
 • zezwoleniach i świadectwach kwalifikacji dot. wykonywania transportu drogowego
 • Podobne usługi  

  Wydanie zaświadczenia o posiadanych licencjach, zezwoleniach i świadectwach kwalifikacji dot. wykonywania transportu drogowego

  Usuga umożliwia złożenie wniosku o wystawienie zaświadczenia dotyczącego posiadanych licencji, zezwoleń i świadectw kwalifikacji dot. wykonywania transportu drogowego.
  W/w zaświadczenie można odebrać osobiście lub może być doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).