Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rejestracja pojazdów kolejowych

Rejestracja/zmiana danych/wycofanie z eksploatacji w/z rejestru pojazdów kolejowych (NVR)

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Kogo dotyczy  

Podmioty rynku kolejowego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Standardowy formularz wniosku o rejestrację będący załącznikiem do rozporządzenia w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych
 • Załącznik do wniosku
Czas realizacji  

30 dni od złożenia kompletnego wniosku

Opłaty  

200 zł za każdy pojazd objęty wnioskiem Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie opłat za czynności wykonywane przez Prezesa UTK

Tryb odwoławczy  

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składany do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Rejestracja/zmian danych/wycofanie z eksploatacji pojazdów kolejowych z NVR

Etapy realizacji usługi  

1.Wniosek 2.Weryfikacja 3. Decyzja

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • pojazd
 • rejestr
 • NVR
 • EVN
 • Podobne usługi  

  Rejestracja pojazdów kolejowych

  Rejestracja/zmiana danych/wycofanie z eksploatacji w/z rejestru pojazdów kolejowych (NVR)