Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
POZNAŃ, UL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Stypendium szkolne

1. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o stypendium szkolne.
2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Zespół ds. Pomocy dla Uczniów i Kart dla Rodzin Wielodzietnych

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o stypendium szkolne.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Formularz wniosku o ustalenie prawa do stypendium szkolnego
 • Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne
 • Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o stypendium szkolne
 • Zaświadczenie od pracodawcy o osiągniętym dochodzie
 • Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Czas realizacji  

Wniosek o stypendium szkolne składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Dział Obsługi Klienta ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań

Dni i godziny  
 • Środa, 7:30 - 15:00
 • Wtorek, 7:30 - 15:30
 • Poniedziałek, 7:30 - 16:00
 • Piątek, 7:30 - 15:00
 • Czwartek, 7:30 - 15:30
 • Tryb odwoławczy  

  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego urzędu miasta/gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  Decyzja w sprawie przyznania stypendium szkolnego

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja, 3. Decyzja w sprawie przyznania stypendium szkolnego

  Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.poznan.pl/

  Telefon  
  Fax  
  Słowa kluczowe   Stypendium szkolne
  Podobne usługi  

  Stypendium szkolne

  1. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o stypendium szkolne.
  2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
  3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego