Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie do Plebiscytu "Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina"

Usługa umożliwia wysłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zgłoszenia do plebiscytu pn. „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”.
Celem Plebiscytu jest aktywizacja gmin miejsko-wiejskich i wiejskich województwa świętokrzyskiego w obszarze innowacyjności poprzez promocję prorozwojowych działań/rozwiązań (edukacyjnych, biznesowych i innych) z możliwością zastosowania w gospodarce.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Kogo dotyczy  

Gminy miejsko-wiejskie i wiejskie województwa świętokrzyskiego.

Podstawy prawne  
    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 180 z późn. zm., Par.27, ust.2)
Wymagane dokumenty  
    Wypełniony formularz zgłoszeniowy.
Czas realizacji  

Termin nadsyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych od 15 maja do 30 czerwca 2014r.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie do Plebiscytu "Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina"

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie zgłoszenia. 2. Przyjęcie zgłoszenia.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgłoszenie do Plebiscytu "Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina"

Zgłoszenie do Plebiscytu "Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina"

Usługa umożliwia wysłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zgłoszenia do plebiscytu pn. „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”.
Celem Plebiscytu jest aktywizacja gmin miejsko-wiejskich i wiejskich województwa świętokrzyskiego w obszarze innowacyjności poprzez promocję prorozwojowych działań/rozwiązań (edukacyjnych, biznesowych i innych) z możliwością zastosowania w gospodarce.