Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

Uzyskanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Instytucje, firmy, osoby fizyczne

Podstawy prawne  
 • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (Dz. U. z 2015 r., poz. 207)
 • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (Dz. U. z 2015 r., poz. 207)
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia
 • Kopia decyzji środowiskowej (jeżeli została wydana)
 • Mapa poglądowa z naniesioną lokalizacją projektu
 • Pełnomocnictwo/upoważnienie do wystąpienia w imieniu strony wraz z dowodem dokonania zapłaty (jeżeli dotyczy)
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia/deklaracji/oświadczenia przysługuje zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem regionalnego dyrektora ochrony środowiska w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego doręczenia

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie postanowienia dotyczącego wydania zaświadczenia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

  Wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

  Uzyskanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000