Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
WARSZAWA, UL. POSTĘPU 17A
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Nadanie loginu i hasła do Biuletynu Zamówień Publicznych

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych ogłoszenia o których mowa w Ustawie zamieszcza się drogą elektroniczną w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych za pomocą formularzy elektronicznych. W związku z tym obowiązkiem, konieczna jest dla celów bezpieczeństwa, weryfikacja podmiotów zamieszczających ogłoszenia poprzez rejestrację ich w systemie publikacji ogłoszeń za pomocą uzyskanego od Urzędu loginu i hasła do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

BOF

Kogo dotyczy  

Podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i innych podmiotów zainteresowanych publikacją w BZP.

Podstawy prawne  
    Procedura nadawania dostępu do BZP
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o nadanie loginu i hasła do BZP
Czas realizacji  

-

Opłaty  

-

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

-

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

www.uzp.gov.pl

Telefon   22 458-77-81
Fax   22 458-77-00
Słowa kluczowe   Nadanie loginu i hasła do Biuletynu Zamówień Publicznych

Nadanie loginu i hasła do Biuletynu Zamówień Publicznych

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych ogłoszenia o których mowa w Ustawie zamieszcza się drogą elektroniczną w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych za pomocą formularzy elektronicznych. W związku z tym obowiązkiem, konieczna jest dla celów bezpieczeństwa, weryfikacja podmiotów zamieszczających ogłoszenia poprzez rejestrację ich w systemie publikacji ogłoszeń za pomocą uzyskanego od Urzędu loginu i hasła do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych.