Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Szczegóły wzoru

Dane wzoru

W oknie obok zaprezentowane są podstawowe informacje o wzorze:

  • Identyfikator w systemie ePUAP, numer wzoru, data publikacji, informacja o aktualności (T - aktualny, N - nieaktualny)
  • Nazwa instytucji zgłaszającej wzór do publikacji
  • Opis wskazujący zakres stosowania wzoru

 

ID wzoru: 4150
Nr wzoru: 2017/05/10/4150
Data publikacji: 10.05.2017
Czy aktualny: N
Nazwa instytucji: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Dotyczy: Wzór wniosku o wpisanie na listę/skreślenie z listy rzeczoznawców do spraw podręczników
Pliki wzoru

W oknie obok zaprezentowane są adresy plików składających się na wzór dokumentu elektronicznego. Po naciśnięciu na adres możliwe jest wyświetlenie pliku lub pobranie go na dysk.

  • XML - jest plikiem wyróżnika dla wzoru
  • XSD - jest plikiem schematu dla wzoru określającego strukturę dokumentu elektronicznego w formacie xml
  • XSL - jest plikiem transformaty określającej wygląd dokumentu elektronicznego w formacie xml

Pliki wzoru

XML: http://crd.gov.pl/wzor/2017/05/10/4150/wyroznik.xml
XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2017/05/10/4150/schemat.xsd
XSL: http://crd.gov.pl/wzor/2017/05/10/4150/styl.xsl

Załączone materiały

Wersje i atrybuty

W oknie obok zaprezentowane są informacje o wersjach i atrybutach dla wzoru.

  • Wersjonowanie - określa jakiego wcześniej opublikowanego wzoru dany wzór jest wersją
  • Atrybuty - określają dodatkowe informacje o wzorze, w szczególności informację o terytorium, na którym obowiązuje wzór

Wersjonowanie

Wzór został oznaczony jako nieaktualny

Wersja wzoru

Jest wersją: 2016/01/26/3134
Powód zmiany: Powodem opublikowania nowego wzoru jest aktualizacja podstawy prawnej wskazanej w pliku wyróżnika i naprawienie błędu z wyświetlaniem danych.
Opis zmiany: Aktualizacja podstawy prawnej wskazanej w pliku wyróżnika i naprawienie błędu z wyświetlaniem danych.
Status: Drobna
Ma wersję: 2022/03/24/11444
Powód zmiany: Powodem opublikowania nowego wzoru jest zmiana treści oświadczenia oraz dostosowanie do zmian organizacyjnych.
Opis zmiany: Zmiana treści oświadczenia oraz dostosowanie wzoru do zmian organizacyjnych.
Status: Drobna

Atrybuty