Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Szczegóły wzoru

Dane wzoru

W oknie obok zaprezentowane są podstawowe informacje o wzorze:

  • Identyfikator w systemie ePUAP, numer wzoru, data publikacji, informacja o aktualności (T - aktualny, N - nieaktualny)
  • Nazwa instytucji zgłaszającej wzór do publikacji
  • Opis wskazujący zakres stosowania wzoru

 

ID wzoru: 3562
Nr wzoru: 2016/10/17/3562
Data publikacji: 17.10.2016
Czy aktualny: T
Nazwa instytucji: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Dotyczy: Wniosek o udzielenie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń
Pliki wzoru

W oknie obok zaprezentowane są adresy plików składających się na wzór dokumentu elektronicznego. Po naciśnięciu na adres możliwe jest wyświetlenie pliku lub pobranie go na dysk.

  • XML - jest plikiem wyróżnika dla wzoru
  • XSD - jest plikiem schematu dla wzoru określającego strukturę dokumentu elektronicznego w formacie xml
  • XSL - jest plikiem transformaty określającej wygląd dokumentu elektronicznego w formacie xml

Pliki wzoru

XML: http://crd.gov.pl/wzor/2016/10/17/3562/wyroznik.xml
XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2016/10/17/3562/schemat.xsd
XSL: http://crd.gov.pl/wzor/2016/10/17/3562/styl.xsl

Załączone materiały

Wersje i atrybuty

W oknie obok zaprezentowane są informacje o wersjach i atrybutach dla wzoru.

  • Wersjonowanie - określa jakiego wcześniej opublikowanego wzoru dany wzór jest wersją
  • Atrybuty - określają dodatkowe informacje o wzorze, w szczególności informację o terytorium, na którym obowiązuje wzór

Wersjonowanie

Wersja wzoru

Atrybuty