Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie karty doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego i ratownika medycznego

Celem usługi jest złożenie wniosku o wydanie karty doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego lub ratownika medycznego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ właściwy administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Wnioskodawcy: dyspozytorzy medyczni, na podstawie Art. 26 lub ratownicy medyczni na podstawie Art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 757, z późn. zm.)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie karty doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego.
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż 2 miesiące od dnia wszczęcia sprawy.

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku o wydanie karty doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego lub ratownika medycznego

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie karty doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego lub ratownika medycznego
Podobne usługi  

Wydanie karty doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego i ratownika medycznego

Celem usługi jest złożenie wniosku o wydanie karty doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego lub ratownika medycznego.