Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Sprostowanie dokumentacji medycznej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sprostowanie dokumentacji medycznej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy podmiot leczniczy

Kogo dotyczy  

Pacjenci

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • Pełnomocnictwo w przypadku osoby występującej w imieniu pacjenta
 • Dokument potwierdzający tożsamość
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Dokonanie adnotacji w dokumentacji medycznej

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Decyzja o sprostowaniu dokumentacji medycznej

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • sprostowanie
 • dokumentacja medyczna
 • Sprostowanie dokumentacji medycznej

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sprostowanie dokumentacji medycznej.