Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Indeks wykonywanych zabiegów medycznych

Usługa umożliwia realizacje procedury dotyczącej składania niezbędnej dokumentacji w ramach do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego lekarzy.
Sporządzenie przez lekarza indeksu zabiegów i procedur medycznych zgodnie z realizowanym programem specjalizacji w poszczególnej dziedzinie medycyny i przedłożenie wypełnionego indeksu razem z wymaganymi dokumentami do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewoda

Kogo dotyczy  

lekarze

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Indeks wykonywanych zabiegów i procedur medycznych
Czas realizacji  

Terminy składania dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego: do dnia 31 grudnia na sesję wiosenną do dnia 31 lipca na sesję jesienną (ze względów organizacyjnych prosimy o składanie dokumentów do 15 lipca / 15 grudnia, co umożliwi ewentualne uzupełnienie braków

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie dokumentacji wymaganej do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego lekarzy.

Etapy realizacji usługi  

Złożenie indeksu wykonywanych zabiegów medycznych.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   indeks zabiegów medycznych
Podobne usługi  

Indeks wykonywanych zabiegów medycznych

Usługa umożliwia realizacje procedury dotyczącej składania niezbędnej dokumentacji w ramach do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego lekarzy.
Sporządzenie przez lekarza indeksu zabiegów i procedur medycznych zgodnie z realizowanym programem specjalizacji w poszczególnej dziedzinie medycyny i przedłożenie wypełnionego indeksu razem z wymaganymi dokumentami do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego