Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: Urząd Gminy Wartkowice
Urząd Gminy Wartkowice
Stary Gostków (wieś), 3D
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Urząd Stanu Cywilnego

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Formularz podania o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg - F-USC.5150-1/1
  • Oryginalny odpis aktu wraz z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula.
  • Dowód osobisty wnioskodawcy.
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

50 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Stary Gostków 3D

Dni i godziny   poniedziałek-piątek, 7.45-15.45
Tryb odwoławczy  

Do Wojewody za pośrednictwem organu,który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Informacja
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg.