Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Formularz podania o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg - F-USC.5150-1/1
  • Oryginalny odpis aktu wraz z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula.
  • Dowód osobisty wnioskodawcy.
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

50 zł

Tryb odwoławczy  

Do Wojewody za pośrednictwem organu,który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg.