Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W PABIANICACH
URZĄD MIEJSKI W PABIANICACH
PABIANICE, UL. ZAMKOWA 16
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wypełniony formularz wniosku o zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
  • ZAŁĄCZNIKI: Zaświadczenie dokumentujące powód skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.
  • Dowód osobisty wnioskodawcy.
Czas realizacji  

Do 14 dni

Opłaty  

39 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

W przypadku odmowy wydania przez urząd stanu cywilnego zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego można wystąpić z wnioskiem do właściwego sądu w terminie 14 dnia od dnia doręczenia

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Transakcja
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Usługa realizowana jest poprzez Platformę e-Usług Publicznych.

BIP  

http://www.bip.um.pabianice.pl/

Telefon   42 22-54-600
Fax   42 22-54-669
Słowa kluczowe   Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Podobne usługi  

Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.