Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wypełniony formularz wniosku o zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
  • ZAŁĄCZNIKI: Zaświadczenie dokumentujące powód skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.
  • Dowód osobisty wnioskodawcy.
Czas realizacji  

Do 14 dni

Opłaty  

39 zł

Tryb odwoławczy  

W przypadku odmowy wydania przez urząd stanu cywilnego zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego można wystąpić z wnioskiem do właściwego sądu w terminie 14 dnia od dnia doręczenia

Rezultat realizacji usługi  

Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Podobne usługi  

Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.