Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE WE WŁODAWIE
STAROSTWO POWIATOWE WE WŁODAWIE
WŁODAWA, AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 24
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Udzielenie dotacji z budżetu gminy/powiatu

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy/powiatu.
Dotacje są podlegającymi szczególnym zasadom rozliczania środkami z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych, przeznaczonymi na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Po spełnieniu wymagań określonych w ustawach regulujących kwestie wykonywania zadań publicznych, można ubiegać się o datacje, na przykład z tytułu realizacji zadań w zakresie oświaty.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Starosta lub Prezydent Miasta.

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Dotyczy podmiotów, chcących za pośrednictwem platformy ePUAP złożyć wniosek o udzielenie dotacji. Uprawniony jest każdy podmiot, który w świetle uregulowania przepisów dotyczących finansów publicznych realizuje cele publiczne, przy czym o dotacje mogą ubiegać się również podmioty niepubliczne w zakresie określonym odrębnymi ustawami.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu
Czas realizacji  

nie dotyczy

Opłaty  

nie dotyczy

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://spwlodawa.bip.lubelskie.pl

Telefon   825721510
Fax   825722444
Słowa kluczowe   Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy/powiatu
Podobne usługi  

Udzielenie dotacji z budżetu gminy/powiatu

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy/powiatu.
Dotacje są podlegającymi szczególnym zasadom rozliczania środkami z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych, przeznaczonymi na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Po spełnieniu wymagań określonych w ustawach regulujących kwestie wykonywania zadań publicznych, można ubiegać się o datacje, na przykład z tytułu realizacji zadań w zakresie oświaty.