Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Odtwarzanie akt egzaminacyjnych i uprawnień kierowców

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o odtworzenie akt egzaminacyjnych i uprawnień kierowców.

W przypadku zaistnienia konieczności ewentualnego odtworzenia wyników z egzaminów na prawo jazdy – właściwe starostwo powiatowe lub urząd miasta (w miastach na prawach powiatu) występuje ze stosownym wnioskiem - za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego - do odpowiedniego organu (Archiwum Zakładowe Urzędu Wojewódzkiego  lub Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego).

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewoda

Kogo dotyczy  

Starostwa powiatowe i urzędy miast na prawach powiatu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i odtworzenie wyniku egzaminu.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Odtworzenie wyniku egzaminu

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Odtwarzanie akt egzaminacyjnych i uprawnień kierowców

  Odtwarzanie akt egzaminacyjnych i uprawnień kierowców

  Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o odtworzenie akt egzaminacyjnych i uprawnień kierowców.

  W przypadku zaistnienia konieczności ewentualnego odtworzenia wyników z egzaminów na prawo jazdy – właściwe starostwo powiatowe lub urząd miasta (w miastach na prawach powiatu) występuje ze stosownym wnioskiem - za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego - do odpowiedniego organu (Archiwum Zakładowe Urzędu Wojewódzkiego  lub Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego).