Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udział w szkoleniu dla kierowców naruszających przepisy duchu drogowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udział w szkoleniu dla kierowców naruszających przepisy duchu drogowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

1. Osoba wpisana do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.
2. Osoba, która posiada uprawnienia do kierowania pojazdem dłużej niż rok czasu.
3. Osoba, która nie brała udziału w takim szkoleniu przez ostatnie 6 m-cy.
4. Osoba, która nie przekroczyła 24 punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • Dowód wpłaty
Czas realizacji  

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Opłaty  

W zależności od ustaleń Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Udział w szkoleniu dla kierowców naruszających przepisy duchu drogowego
Podobne usługi  

Udział w szkoleniu dla kierowców naruszających przepisy duchu drogowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udział w szkoleniu dla kierowców naruszających przepisy duchu drogowego.