Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Oświadczenie przedsiębiorcy o liczbie osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie (KREPTD)

Realizacja ustawowego obowiązku zgłoszenia przez przedsiębiorcę transportu drogowego informacji o liczbie osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie oraz o średniej arytmetycznej z liczby zatrudnionych kierowców.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy transportu drogowego, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego od GITD

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Oświadczenie przedsiębiorcy o liczbie osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie (KREPTD)
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Aktualizacja danych podmiotu w ewidencji przedsiębiorców KREPTD

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie danych dotyczących przedsiębiorcy 2. Weryfikacja wniosku 3. Zasilenie danymi ewidencji przedsiębiorców

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Aktualizacja danych podmiotu w ewidencji przedsiębiorców dotycząca informacji o ilości zatrudnionych osób

  Oświadczenie przedsiębiorcy o liczbie osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie (KREPTD)

  Realizacja ustawowego obowiązku zgłoszenia przez przedsiębiorcę transportu drogowego informacji o liczbie osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie oraz o średniej arytmetycznej z liczby zatrudnionych kierowców.