Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zapytanie o dobrą reputację do KREPTD

Usługa umożliwia uzyskanie informacji o tym, czy podmiot, którego dane zawarto we wniosku spełnia wymóg posiadania dobrej reputatji

Organ właściwy do realizacji usługi  

Główny Inspektor Transportu Drogowego

Kogo dotyczy  

Starostów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  brak
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Bez opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie przez uprawniony podmiot informacji o tym, czy osoba, której dotyczy zapytanie, spełnia wymóg posiadania dobrej reputacji

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie zapytania o dobrą reputację 2. Weryfikacja zapytania 3. Udzielenie odpowiedzi

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wysłanie zapytania o dobrą reputację przedsiębiorcy lub zarządzającego transportem.

  Zapytanie o dobrą reputację do KREPTD

  Usługa umożliwia uzyskanie informacji o tym, czy podmiot, którego dane zawarto we wniosku spełnia wymóg posiadania dobrej reputatji