Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie poważnego naruszenia i przeprowadzonej kontroli przez uprawnione organy kontrolne - KREPTD

Usługa umożliwia przekazywanie przez organy kontrolne danych do ewidencji poważnych naruszeń wraz z kontrolą.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Główny Inspektor Transportu Drogowego

Kogo dotyczy  

Organów wymienionych w art. 82i ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Brak
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie danych do ewidencji poważnych naruszeń

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie danych dotyczących poważnego naruszenia 2. Weryfikacja wniosku 3. Zasilenie danymi ewidencji poważnych naruszeń

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Przekazanie danych do ewidencji poważnych naruszeń zawartej w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

  Zgłoszenie poważnego naruszenia i przeprowadzonej kontroli przez uprawnione organy kontrolne - KREPTD

  Usługa umożliwia przekazywanie przez organy kontrolne danych do ewidencji poważnych naruszeń wraz z kontrolą.