Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dodanie/usunięcie użytkowników aplikacji w systemie KREPTD

Usługa umożliwia dodanie bądź usunięcie użytkownika dedykowanej aplikacji dla starostw lub organów kontrolnych w systemie KREPTD

Organ właściwy do realizacji usługi  

Główny Inspektor Transportu Drogowego

Kogo dotyczy  

Organów wymienionych w art. 82j ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym tj. starostom, wojewódzkim inspektorom transportu drogowego, wojewódzkim komendantom Policji, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, komendantom oddziałów Straży Granicznej, dyrektorom izb celnych, Głównemu Inspektorowi Pracy, zarządcom dróg, sądom oraz Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Brak
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Użytkownik aplikacji został dodany/usunięty.

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Dodanie/usunięcie użytkownika

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Dodanie lub usunięcie użytkownika dedykowanej aplikacji dla starostw lub organów kontrolnych systemu KREPTD.

  Dodanie/usunięcie użytkowników aplikacji w systemie KREPTD

  Usługa umożliwia dodanie bądź usunięcie użytkownika dedykowanej aplikacji dla starostw lub organów kontrolnych w systemie KREPTD