Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Złożenie, zmiana, wycofanie oferty oraz komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą

Możliwość komunikacji elektronicznej Zamawiającego z Wykonawcą.
1. Formularz do złożenia oferty umożliwia Wykonawcy złożenie, zmianę, wycofanie oferty lub wniosku przez Wykonawcę.
2. Formularz do komunikacji umożliwia Zamawiającemu: odpowiedź, zaproszenie, prośbę o wyjaśnienie.
Jako Wykonawca może wysłać pytanie, wyjaśnienie/uzupełnienie

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zamawiający

Kogo dotyczy  

Zamawiających i Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  W przypadku wypełniania formularza do składania oferty koniecznie należy dodać ofertę, która jest zaszyfrowana za pomocą aplikacji do szyfrowania oferty dostępnej na stronie miniportalu
Czas realizacji  

zgodnie z terminami wynikającymi z ustawy prawo zamówień publicznych

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zapewnienie skutecznej komunikacji elektronicznej Wykonawcy z Zamawiającym

Etapy realizacji usługi  

W przypadku formularza do składania ofert: 1. Złożenie zaszyfrowanej oferty/wniosku, 2. Zamawiający otrzymuje na skrzynkę ESP zaszyfrowaną ofertę/wniosek 3. Po terminie składania wniosków lub terminie otwarcia ofert, Zamawiający dokonuje ich odszyfrowania 3. Następuje ocena i badanie złożonych ofert/wniosków

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   zamówienia publiczne

  Złożenie, zmiana, wycofanie oferty oraz komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą

  Możliwość komunikacji elektronicznej Zamawiającego z Wykonawcą.
  1. Formularz do złożenia oferty umożliwia Wykonawcy złożenie, zmianę, wycofanie oferty lub wniosku przez Wykonawcę.
  2. Formularz do komunikacji umożliwia Zamawiającemu: odpowiedź, zaproszenie, prośbę o wyjaśnienie.
  Jako Wykonawca może wysłać pytanie, wyjaśnienie/uzupełnienie