Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zapytanie o właściciela nieruchomości

Usługa dedykowana jest komornikom sądowym działającym przy sądach rejonowych. Usługa umożliwia złożenie przez komorników do wybranej Instytucji Publicznej wniosku celem ustalenia, na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków, nieruchomości należących do dłużników.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Komornicy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

4 zł za każdą informację o działce, budynku, lokalu lub bezpłatnie w przypadkach przewidzianych ustawą o komornikach sądowych

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i udzielenie informacji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zapytanie o właściciela nieruchomości

Zapytanie o właściciela nieruchomości

Usługa dedykowana jest komornikom sądowym działającym przy sądach rejonowych. Usługa umożliwia złożenie przez komorników do wybranej Instytucji Publicznej wniosku celem ustalenia, na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków, nieruchomości należących do dłużników.