Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udostępnienie danych ze zbioru geodezyjnego

Udostępnienie Danych Osobowych znajdujących się w Bazie Geodezyjnej na potrzeby postępowania egzekucyjnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Urzędy Skarbowe

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

Do 14 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Udostępnienie danych ze zbioru geodezyjnego

Udostępnienie danych ze zbioru geodezyjnego

Udostępnienie Danych Osobowych znajdujących się w Bazie Geodezyjnej na potrzeby postępowania egzekucyjnego