Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udostępnienie danych z rejestru publicznego

udostępnienie danych z rejestru publicznego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

podmiotów publicznych albo podmiotów niebędących podmiotami publicznymi, realizujących zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów, albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
Czas realizacji  

14 dni od dnia doręczenia wniosku o udostępnienie.

Opłaty  

Brak opłat.

Tryb odwoławczy  

W przypadku sporu dotyczącego nieodpłatnego udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, właściwy Marszałek województwa wydaje decyzję administracyjną. W odniesieniu do tej decyzji, odwołanie należy złożyć do właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, w terminie 14 dni.

Rezultat realizacji usługi  

Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Etapy realizacji usługi  

1) Złożenie wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym 2) Udostępnienie danych

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • udostępnienie danych z rejestru publicznego
 • zasób wojewódzki
 • zasób geodezyjny
 • państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
 • materiały geodezyjne
 • Udostępnienie danych z rejestru publicznego

  udostępnienie danych z rejestru publicznego