Web Content Viewer (JSR 286)
Actions
Loading...

Lista adresów Elektronicznych Skrzynek Podawczych

 Zgodnie z art. 19a ust. 1a  ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235;  Dz. U. z 2014 r. poz. 183) minister właściwy do spraw informatyzacji zamieszcza na ePUAP informację o adresach elektronicznych skrzynek podawczych udostępnionych przez podmioty publiczne.

Stosownie do art. 16 ust. 1b ustawy o informatyzacji, podmiot publiczny w terminie 7 dni od dnia udostępnienia elektronicznej skrzynki podawczej, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informację o jej adresie.

W celu przekazania adresu URI ESP ministrowi do spraw informatyzacji do zamieszczenia na ePUAP, należy skorzystać z usługi „pismo ogólne do podmiotu publicznego” oraz zamieścić w piśmie oświadczenie o niniejszej treści:

„Oświadczam, że podmiot, którego adres ESP przekazuję do zamieszczenia na ePUAP, jest podmiotem publicznym w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235;  Dz. U. z 2014 r. poz. 183)”.

Poniżej znajduje się informacja o adresach elektronicznych skrzynek podawczych do pobrania w formacie pliku csv lub xml.

W obu plikach użyto kodowania UTF-8. Żeby poprawnie wyświetlić zawartość pliku CSV w aplikacji Microsoft Excel należy:

 1. Pobrać i zapisać plik na dysku (na linku „CSV” należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz element docelowy jako…)
 2. Otworzyć aplikację MS Excel.
 3. Wybrać opcję Dane -> Z tekstu i wskazać plik w lokalizacji, wybraną w kroku 1
 •     Jako Typ pliku wybrać ROZDZIELANY
 •     Jako Pochodzenie pliku wybrać 65001: UTF-8
 •     Kliknąć przycisk Dalej
 •     Jako ograniczniki wybrać średnik
 •     Kliknąć Dalej
 •     Zaznaczyć drugą kolumnę (nazwaną REGON) i wybrać opcję Tekst
 •     Kliknąć Zakończ
 •     Wybrać opcję Nowy arkusz
 •     Kliknąć przycisk OK