Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana danych w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych

Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściwej instytucji publicznej o zmianę danych w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wpisana do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o zmianę danych w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych
  • Dowód wniesienia opłaty
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

17,00 zł

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem marszałka województwa, który wydał tę decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zmiana danych w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych

Zmiana danych w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych

Usługa umożliwia złożenie wniosku do właściwej instytucji publicznej o zmianę danych w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych