Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Złożenie wniosku o wpis lub wykreślenie z Rejestru Zastawów Skarbowych

Dokonanie wpisu lub wykreślenia z Rejestru Zastawów Skarbowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie

Kogo dotyczy  

Przedmiotu obciążonego zastawem skarbowym

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  brak
Czas realizacji  

Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Wpisu lub wykreślenia z Rejestru Zastawów Skarbowych

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Przeniesienie pliku do aplikacji zewnętrznej 3. Wczytanie danych do RZS

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • RZS
 • wykreślenie
 • wpis
 • Rejestr Zastawów Skarbowych
 • Złożenie wniosku o wpis lub wykreślenie z Rejestru Zastawów Skarbowych

  Dokonanie wpisu lub wykreślenia z Rejestru Zastawów Skarbowych