Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgoda na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego poza lokal urzędu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania zgody na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego poza lokal urzędu stanu cywilnego.
Ksiąg stanu cywilnego nie można wynosić poza lokal urzędu. Wyniesienie ksiąg może nastąpić z ważnych przyczyn (np. konieczność oprawy lub konserwacji ksiąg) jedynie za zgodą organu administracji państwowej wyższego stopnia lub w razie niebezpieczeństwa zagrażającego tym księgom.
Zgodę na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego poza lokal urzędu stanu cywilnego wydaje wojewoda w formie postanowienia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewoda właściwy

Kogo dotyczy  

Kierownika urzędu stanu cywilnego, w którym przechowywane są księgi.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie zgody na wyniesienie ksiąg, sporządzony przez kierownika urzędu stanu cywilnego uwzględniający:
  1) cel uzasadniający konieczność wyniesienia ksiąg objętych wnioskiem,
  2) rodzaj ksiąg (urodzeń, małżeństw, zgonów),
  3) rocznik (roczniki) ksiąg ze wskazaniem numerów sporządzonych w nich aktów stanu cywilnego,
  4) ilość ksiąg,
  5) adres zakładu introligatorskiego.
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Zwolnienie z opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy  

Na wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgoda na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego poza lokal urzędu stanu cywilnego
Podobne usługi  

Zgoda na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego poza lokal urzędu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania zgody na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego poza lokal urzędu stanu cywilnego.
Ksiąg stanu cywilnego nie można wynosić poza lokal urzędu. Wyniesienie ksiąg może nastąpić z ważnych przyczyn (np. konieczność oprawy lub konserwacji ksiąg) jedynie za zgodą organu administracji państwowej wyższego stopnia lub w razie niebezpieczeństwa zagrażającego tym księgom.
Zgodę na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego poza lokal urzędu stanu cywilnego wydaje wojewoda w formie postanowienia.