Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie do nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego "Świętokrzyska Victoria" w kategorii "Przedsiębiorczość"

„Świętokrzyska Victoria” to nagroda Marszałka Województwa, która promuje najaktywniejsze przedsiębiorstwa, samorządy i osoby z naszego regionu, które poprzez pracę i doskonalenie swoich umiejętności podnoszą znaczenie Województwa Świętokrzyskiego. Konkurs organizuje Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w każdym roku kalendarzowym. Konkurs przeprowadza się w trzech kategoriach:
a) „Osobowość” z udziałem osób fizycznych,
b) „Przedsiębiorczość” z udziałem przedsiębiorców,
c) „Samorządność” z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

Celem konkursu jest:
a) prezentacja pozytywnego wizerunku Województwa Świętokrzyskiego,
b) promocja i wspieranie prorozwojowych działań osób fizycznych i prawnych działających na terenie Województwa Świętokrzyskiego,
c) promocja dobrych praktyk w dziedzinie pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi przez osoby fizyczne i prawne.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Kogo dotyczy  

Obywatele, przedsiębiorcy, administracja.

Podstawy prawne  
  Uchwała Nr XXXVI/652/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2013r w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/328/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2008 r. w sprawie nagrody Świętokrzyskiej Victorii.
Wymagane dokumenty  
  Wypełniony formularz zgłoszeniowy.
Czas realizacji  

Około 30 dni. Powyższy czas liczy się od dnia ogłoszenia naboru wniosku przez Kapitułę Nagrody.

Opłaty  

Brak opłat.

Tryb odwoławczy  

Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Rezultat realizacji usługi  

Przyjęcie zgłoszenia do nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego "Świętokrzyska Victoria" w kategorii "Przedsiębiorczość".

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Przyjęcie zgłoszenia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • świętokrzyskie
 • Świętokrzyska Victoria
 • Zgłoszenie do nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego "Świętokrzyska Victoria" w kategorii "Przedsiębiorczość"

  „Świętokrzyska Victoria” to nagroda Marszałka Województwa, która promuje najaktywniejsze przedsiębiorstwa, samorządy i osoby z naszego regionu, które poprzez pracę i doskonalenie swoich umiejętności podnoszą znaczenie Województwa Świętokrzyskiego. Konkurs organizuje Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w każdym roku kalendarzowym. Konkurs przeprowadza się w trzech kategoriach:
  a) „Osobowość” z udziałem osób fizycznych,
  b) „Przedsiębiorczość” z udziałem przedsiębiorców,
  c) „Samorządność” z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

  Celem konkursu jest:
  a) prezentacja pozytywnego wizerunku Województwa Świętokrzyskiego,
  b) promocja i wspieranie prorozwojowych działań osób fizycznych i prawnych działających na terenie Województwa Świętokrzyskiego,
  c) promocja dobrych praktyk w dziedzinie pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi przez osoby fizyczne i prawne.