Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawiadomienie o rezygnacji z korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwia rezygnację z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku likwidacji punktu sprzedaży

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego

Kogo dotyczy  

Wnioskodawcy

Podstawy prawne  
  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm., Art. 18, ust. 12, pkt. 1,)
  • Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
  • Uchwała Nr LXVIII/847/2018 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 5 września 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego poz. 2066 z 11 września 2018 r. – j. t.).
Wymagane dokumenty  
    brak
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Odwołanie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rezultatem zawiadomienia o rezygnacji jest wydanie decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. złożenie wniosku 2. weryfikacja wniosku 3. wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   rezygnacja alkohol sprzedaż napojów alkoholowych rezygnacja z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podobne usługi  

Zawiadomienie o rezygnacji z korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwia rezygnację z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku likwidacji punktu sprzedaży