Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia przesłanie zawiadomienia o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Jednostki samorządu terytorialnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Uchwała intencyjna
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie informacji o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Etapy realizacji usługi  

Przesłanie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia przesłanie zawiadomienia o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.