Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia przesłanie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przesyłanie zawiadomień o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Kogo dotyczy  

Jednostki samorządu terytorialnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Uchwała intencyjna
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Etapy realizacji usługi  

Przeslanie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Podobne usługi  

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia przesłanie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przesyłanie zawiadomień o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany