Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawiadomienie o odwołaniu dotychczasowego inspektora ochrony danych

Zawiadomienie o odwołaniu dotychczasowego inspektora ochrony danych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Kogo dotyczy  

Z usługi może skorzystać administrator danych, który wyznaczył inspektora ochrony danych.

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. z 2016 r., poz. 679, ust. 1, par. 37,)
Wymagane dokumenty  
  Zawiadomienie o odwołaniu dotychczasowego inspektora ochrony danych
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

Brak opłaty za złożenie zawiadomienia. 17zł. - złożenie dokumentu pełnomocnictwa/ prokury dla osoby składającej w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Skutecznie złożone zawiadomienie o odwołaniu dotychczasowego inspektora ochrony danych

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie zawiadomienia o odwołaniu dotychczasowego inspektora ochrony danych. 2. Przyjęcie zawiadomienia o odwołaniu dotychczasowego inspektora ochrony danych.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   dane osobowe

  Zawiadomienie o odwołaniu dotychczasowego inspektora ochrony danych

  Zawiadomienie o odwołaniu dotychczasowego inspektora ochrony danych