Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawiadomienia o prowadzeniu magazynu wykorzystywanego w procedurze magazynu typu call-off stock

Zawiadomienie o prowadzeniu magazynu typu „call-off stock”

Organ właściwy do realizacji usługi  

Naczelnik Urzędu Skarbowego wg właściwości miejscowej

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorstw dokonujących wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
Czas realizacji  

Natychmiastowy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie przewiduje się trybu odwoławczego

Rezultat realizacji usługi  

Możliwość uznania transakcji za wewnątrzwspólnotowe nabycia lub dostawy towarów w momencie wydania lub wprowadzenia towarów do magazynu typu „call-off stock”

Etapy realizacji usługi  

Jeżeli zawiadomienie nie spełnia wymogów, naczelnik urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wzywa do jego uzupełnienia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   CALL-OFF-STOCK

  Zawiadomienia o prowadzeniu magazynu wykorzystywanego w procedurze magazynu typu call-off stock

  Zawiadomienie o prowadzeniu magazynu typu „call-off stock”