Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Rynku Głównym w Krakowie na organizowanie imprez i innych przedsięwzięć

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca
na zorganizowanie imprezy/przedsięwzięcia

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatela

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 11) projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwą jednostkę pełniącą funkcję zarządcy dróg publicznych w Krakowie, gdy z wniosku wynika taka potrzeba, także w przypadku konieczności wyłączenia tylko postoju dorożek,
 • 5) jeżeli podczas imprezy/przedsięwzięcia prowadzona będzie dystrybucja lub sprzedaż artykułów spożywczych i/lub gastronomia - oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej procedury oraz wykaz asortymentu oferowanego na poszczególnych stoiskach,
 • 6) jeżeli podczas imprezy/przedsięwzięcia wykorzystywane będą urządzenia techniczne (zabawowe) - oświadczenie stanowiące załącznik nr 7 do niniejszej procedury,
 • 7) w przypadku planowanego: pokazu pirotechnicznego, pokazu laserowego, sztucznych ogni, lampionów, baloników wypełnionych helem, itp. lub organizacji zawodów i pokazów balonowych: • oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej procedury, • pisemne przyjęcie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej zgłoszenia o przeprowadzeniu imprezy/przedsięwzięcia, jeżeli przedsięwzięcie odbywa się w całości lub w części przestrzeni kontrolowanej – jeżeli dotyczy,
 • 12) zgoda właściwej jednostki pełniącej funkcję zarządcy dróg publicznych w Krakowie na wjazd na jezdnię w Rynku Głównym pojazdu o masie całkowitej powyżej 7,5 ton oraz na wjazd i postój wszelkich pojazdów na płycie Rynku Głównego,
 • 3) graficzny i zwymiarowany projekt imprezy/przedsięwzięcia z uwzględnieniem form i sposobów umieszczania nośników informacji wizualnej, elementów przestrzennych (np. estrady, stoisk, wyposażenia), oprawy plastycznej, aranżacji estrady z wykorzystaniem roślinności zielonej, kolorystyki, rodzajów materiałów, oświetlenia, wielkości powierzchni przeznaczonych na prowadzenie działalności handlowej, gastronomię, usługi, itp.,
 • 1) umowa spółki cywilnej, gdy umowa ma dotyczyć spółki,
 • 15) w przypadku organizowania imprezy/przedsięwzięcia z udziałem koni na terenie Rynku Głównego, oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej procedury.
 • 8) oświadczenie o formie uczestnictwa/współfinansowaniu imprezy/przedsięwzięcia z budżetu komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa (w przypadku zawarcia umowy należy dołączyć jej kopię) – jeżeli dotyczy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury,
 • 2) jednoznaczne zaznaczenie lokalizacji imprezy/przedsięwzięcia na mapie sytuacyjnej Rynku Głównego,
 • 13) zgoda właściwej jednostki w przypadku włączenia, wyłączenia lub ograniczenia oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów na Rynku Głównym,
 • 4) szczegółowy opis imprezy/przedsięwzięcia - załącznik nr 6,
 • 9) kopia umowy potwierdzającej współfinansowanie imprezy/przedsięwzięcia z budżetu miejskiej jednostki organizacyjnej – jeżeli dotyczy,
 • 16) pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy, a w szczególności do zawarcia oraz odbioru umowy, jeżeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
 • 14) w przypadku planowanego pokazu z otwartym ogniem w Rynku Głównym - pisemna opinia Państwowej Straży Pożarnej,
 • 10) pisemną zgodę przedsiębiorcy/podmiotu, z którym Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych UMK zawarł wcześniej umowę udostępnienia nieruchomości Rynku Głównego, a którego działalność ma być zlikwidowana czasowo, wstrzymana bądź ograniczona w związku z organizacją imprezy/przedsięwzięcia. Dotyczy to sytuacji w sposób istotny uniemożliwiającej prowadzenie działalności zgodnie z zawartą umową,
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

W zależności od ustaleń podmiotu zarządzającego

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

umowa/odmowa

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Umowa/odmowa

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   zorganizowanie imprez/przedsięwzięć

  Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Rynku Głównym w Krakowie na organizowanie imprez i innych przedsięwzięć

  Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca
  na zorganizowanie imprezy/przedsięwzięcia