Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zajęcia Komornicze

Doręczenie zajęć wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku, drogą elektroniczną

Organ właściwy do realizacji usługi  

Naczelnik Urzędu Skarbowego

Kogo dotyczy  

Komornicy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Zajęcie wierzytelności
Czas realizacji  

Po powstaniu zajętej wierzytelności

Opłaty  

Nie podlega opłacie

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zajęcie wierzytelności lub informacja o braku właściwości

Etapy realizacji usługi  

1. Wpływ zajęcia 2. Sprawdzenie wierzytelności 3. Odpowiedź

Poziom uwierzytelniania   Podpis kwalifikowany
Usługa wymaga zalogowania  

NIE

Słowa kluczowe  
  • zajęcie
  • zajęcia
  • wierzytelność
  • wierzytelności
  • komornik sądowy
  • Zajęcia Komornicze

    Doręczenie zajęć wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku, drogą elektroniczną