Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Usługa umożliwia wysłanie do urzędu, który udostępnia taką usługę wniosku o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny. Dotyczy to m.in. następujących przypadków:
- zawody sportowe ,rajdy, wyścigi,
- zgromadzenia i inne imprezy, które powodują, utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Starosta, Marszalek Województwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Kogo dotyczy  

Każdy obywatel RP

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    wniosek
Czas realizacji  

zgodnie z kpa co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Opłaty  

48 zł za wydanie decyzji administracyjnej
17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Tryb odwoławczy  

Odwołanie Składa się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dostarczenia przedmiotowej decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Usługa umożliwia wysłanie do urzędu, który udostępnia taką usługę wniosku o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny. Dotyczy to m.in. następujących przypadków:
- zawody sportowe ,rajdy, wyścigi,
- zgromadzenia i inne imprezy, które powodują, utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny.