Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie dziennika praktyki zawodowej dla osób rozpoczynających praktykę zawodową w dziedzinie geodezji i kartografii

Usługa umożliwia złożenie do właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wniosku o wydanie dziennika praktyki zawodowej dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (rozpoczynających praktykę zawodową)

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych chcących rozpocząć praktykę zawodową w dziedzinie geodezji i kartografii

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2019 r., poz. 1846)
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 2019 r., poz. 1846)
Wymagane dokumenty  
 • wniosek o wydanie dziennika praktyki zawodowej
 • potwierdzenie wpłaty (za wydanie dziennika praktyki zawodowej)
 • skan dokumentów potwierdzających wykształcenie wnioskodawcy lub dokumentu potwierdzającego zaliczenie szóstego semestru studiów wyższych
 • skan dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (w przypadku jego zmiany)
 • skan dokumentu Głównego Geodety Kraju uznającego wykształcenie pokrewne, w przypadku osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki.

Opłaty  

45 zł – za każdy wydany dziennik praktyki zawodowej

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie dziennika praktyki zawodowej dla osób rozpoczynających praktykę zawodową w dziedzinie geodezji i kartografii

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku wraz z załącznikami. 3. Rozpatrzenie wniosku.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydanie dziennika praktyki zawodowej dla osób rozpoczynających praktykę zawodową w dziedzinie geodezji i kartografii

  Wydanie dziennika praktyki zawodowej dla osób rozpoczynających praktykę zawodową w dziedzinie geodezji i kartografii

  Usługa umożliwia złożenie do właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wniosku o wydanie dziennika praktyki zawodowej dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (rozpoczynających praktykę zawodową)