Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego do wybranego oddziału celnego.

Organem podatkowym/celnym, stosownie do swojej właściwości jest naczelnik urzędu celnego lub dyrektor izby celnej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Celny

Kogo dotyczy  

Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • Dowód wniesienia opłaty
Czas realizacji  

7 dni od dnia wpływu wniosku

Opłaty  

17,00 zł

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy

Wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego do wybranego oddziału celnego.

Organem podatkowym/celnym, stosownie do swojej właściwości jest naczelnik urzędu celnego lub dyrektor izby celnej.