Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wszczęcie egzekucji komorniczej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej i tytuł wykonawczy
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do sądu rejonowego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wszczęcie egzekucji komorniczej

Wszczęcie egzekucji komorniczej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej.