Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie osoby fizycznej lub podmiotu do Konkursu "Świętokrzyski Racjonalizator"

Niniejsza usługa umożliwia złożenie Formularza zgłoszeniowego do Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator.
„Świętokrzyski Racjonalizator” to konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego ustanowiony przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr XXX/528/09 z dnia 28 września 2009 r.
Głównym celem konkursu jest wyłonienie szczególnie wartościowych inicjatyw w najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej, które wnoszą znaczący wkład w innowacyjny rozwój Województwa Świętokrzyskiego.
W konkursie rozpatrywane są rozwiązania, na które Urząd Patentowy RP udzielił ochrony (patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy) w roku kalendarzowym poprzedzającym daną edycję konkursu oraz projekty wynalazcze (wynalazki i wzory użytkowe) zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP także w roku kalendarzowym poprzedzającym daną edycję konkursu.

Uczestnikami konkursu mogą zostać:
a) osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą,
b) mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
c) uczelnie i jednostki badawczo – rozwojowe,
d) ośrodki transferu technologii,
e) inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie siedziby/miejsca zamieszkania na terenie Województwa Świętokrzyskiego:

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Kogo dotyczy  

Obywatele, przedsiębiorcy, administracja.

Podstawy prawne  
  Uchwała Nr XXX/528/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 września 2009 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator.
Wymagane dokumenty  
  Kopia decyzji o udzieleniu patentu/prawa ochronnego lub dokumentu patentowego/ świadectwa ochronnego bądź kopię potwierdzenia zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, które zostało złożone do Urzędu Patentowego RP.
Czas realizacji  

Termin składania wniosków (formularz zgłoszeniowy + załączniki) w danej edycji określany jest corocznie w ogłoszeniu o naborze wniosków. Za datę złożenia wymaganych dokumentów uważa się datę wpływu do Sekretariatu. Zgłoszone wnioski wraz z załącznikami podlegają ocenie przez Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa dokonuje oceny dokumentów konkursowych, ma prawo zażądać od wnioskodawcy uzupełnienia dokumentacji oraz dodatkowych informacji na temat wniosku.

Opłaty  

Brak opłat.

Tryb odwoławczy  

Tryb odwoławczy nie występuje.

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie osoby fizycznej lub podmiotu do Konkursu "Świętokrzyski Racjonalizator".

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Przyjęcie zgłoszenia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • świętokrzyskie
 • Świętokrzyski Racjonalizator
 • Zgłoszenie osoby fizycznej lub podmiotu do Konkursu "Świętokrzyski Racjonalizator"

  Niniejsza usługa umożliwia złożenie Formularza zgłoszeniowego do Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator.
  „Świętokrzyski Racjonalizator” to konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego ustanowiony przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr XXX/528/09 z dnia 28 września 2009 r.
  Głównym celem konkursu jest wyłonienie szczególnie wartościowych inicjatyw w najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej, które wnoszą znaczący wkład w innowacyjny rozwój Województwa Świętokrzyskiego.
  W konkursie rozpatrywane są rozwiązania, na które Urząd Patentowy RP udzielił ochrony (patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy) w roku kalendarzowym poprzedzającym daną edycję konkursu oraz projekty wynalazcze (wynalazki i wzory użytkowe) zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP także w roku kalendarzowym poprzedzającym daną edycję konkursu.

  Uczestnikami konkursu mogą zostać:
  a) osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą,
  b) mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
  c) uczelnie i jednostki badawczo – rozwojowe,
  d) ośrodki transferu technologii,
  e) inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne.
  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie siedziby/miejsca zamieszkania na terenie Województwa Świętokrzyskiego: