Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KRAKOWIE
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KRAKOWIE
KRAKÓW, UL. KANONICZA 24
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie zaleceń konserwatorskich

Umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaleceń konserwatorskich .

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewódzki Konserwator Zabytków

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, posiadające tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę a) tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z wnioskiem b) albo oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z wnioskiem
Czas realizacji  

według decyzji wydanej przez właściwego konserwatora zabytków

Opłaty  

brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Kanonicza 24, 31-002 Kraków

Dni i godziny  
 • wtorek-piątek, 7:30-15:30
 • poniedziałek, 9:00-17:00
 • Tryb odwoławczy  

  Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

  Rezultat realizacji usługi  

  Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  Telefon   123708311
  Fax   146212820
  Słowa kluczowe   Wydanie zaleceń konserwatorskich
  Podobne usługi  

  Wydanie zaleceń konserwatorskich

  Umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaleceń konserwatorskich .