Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie wyróżnienia lub nagrody pieniężnej dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Przyznanie wyróżnienia lub nagrody pieniężnej lub rzeczowej trenerowi lub innej osobie wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej , w związku z podejmowaniem przez te osoby inicjatyw na rzecz rozwoju sportu lub uhonorowaniem całokształtu ich kariery trenerskiej lub zawodniczej, czy też w związku z osiągnięciami w działalności sportowej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

Bezterminowo

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Przyznanie lub nieprzyznanie wyróżnienia lub nagrody pieniężnej trenerowi lub innej osobie wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku przez trenera lub inną osobę wyróżniającą się osiągnięciami w działalności sportowej/klub sportowy lub związek sportowy/inny podmiot mający interes prawny. 2. Analiza formalna złożonego wniosku. 3. Przyznanie lub nieprzyznanie wyróżnienia lub nagrody pieniężnej/rzeczowej trenerowi lub innej osobie wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   przyznanie wyróżnienia lub nagrody pieniężnej dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

  Przyznanie wyróżnienia lub nagrody pieniężnej dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

  Przyznanie wyróżnienia lub nagrody pieniężnej lub rzeczowej trenerowi lub innej osobie wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej.