Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

PRZYZNANIE NAGRODY STAROSTY POWIATOWEGO W PUŁAWACH DLA ZAWODNIKÓW, TRENERÓW I INNYCH OSÓB OSIĄGAJĄCYCH NAJWYŻSZE WYNIKI SPORTOWE

USŁUGA UMOŻLIWIA ZŁOŻENIE WNIOSKU W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRODY DLA ZAWODNIKÓW, TRENERÓ I INNYCH OSÓB OSIĄGAJĄCYCH NAJWYŻSZE WYNIKI SPORTOWE

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starostwo Powiatowe w Puławach

Kogo dotyczy  

ZAWODNIKÓW, TRENERÓW
I INNYCH OSÓB OSIĄGAJĄCYCH NAJWYŻSZE WYNIKI SPORTOWE

Podstawy prawne  
  • Załącznik do uchwały Nr XIV/11412012 z 22 lutego 2012 r. Rady Powiatu w Puławach (Dz. Urz. Woj. Lub. z 9 marca 2012 r., poz. 1147)
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)
Wymagane dokumenty  
    WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY STAROSTY PUŁAWSKIEGO DLA ZAWODNIKÓW, TERENÓW I INNYCH OSÓB OSIĄGAJĄCYCH NAJWYŻSZE WYNIKI SPORTOWE
Czas realizacji  

nie dotyczy

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie odpowiedniej decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY STAROSTY DLA ZAWODNIKÓW
  • TRENERÓW I INNYCH OSÓB OSIĄGAJĄCYCH NAJWYŻSZE WYNIKI SPORTOWE
  • PRZYZNANIE NAGRODY STAROSTY POWIATOWEGO W PUŁAWACH DLA ZAWODNIKÓW, TRENERÓW I INNYCH OSÓB OSIĄGAJĄCYCH NAJWYŻSZE WYNIKI SPORTOWE

    USŁUGA UMOŻLIWIA ZŁOŻENIE WNIOSKU W SPRAWIE PRZYZNANIA NAGRODY DLA ZAWODNIKÓW, TRENERÓ I INNYCH OSÓB OSIĄGAJĄCYCH NAJWYŻSZE WYNIKI SPORTOWE