Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Opolskiego „Złota Maska” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w zakresie sztuki teatralnej

Usługa umożliwia wysłanie wniosku do Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie przyznania dorocznej Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Opolskiego „Złota Maska” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w zakresie sztuki teatralnej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o przyznanie dorocznej Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Opolskiego „Złota Maska” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w zakresie sztuki teatralnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • Wniosek o przyznanie nagrody dla kandydata będącego osobą fizyczną powinien zawierać informację o osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana
  • Wniosek o przyznanie nagrody dla kandydata będącego osobą prawną powinien zawierać nazwę oraz siedzibę kandydata, informację o osiągnięciach za które nagroda ma być przyznana
Czas realizacji  

Wniosek o przyznanie nagród Marszałka Województwa Opolskiego „Złota Maska” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w zakresie sztuki teatralnej składa się do dnia 31 stycznia każdego roku.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

14 dni

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie przyznania Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Opolskiego „Złota Maska”.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   nagroda artystyczna marszałka województwa opolskiego złota maska twórczość artystyczna sztuka teatralna
Podobne usługi  

Przyznanie Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Opolskiego „Złota Maska” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w zakresie sztuki teatralnej

Usługa umożliwia wysłanie wniosku do Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie przyznania dorocznej Nagrody Artystycznej Marszałka Województwa Opolskiego „Złota Maska” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w zakresie sztuki teatralnej